Månad: juni 2016

woman-notebook-working-girl-large

Träningsbok för Ringette

Nu finns Svenska Ringetteförbundets träningsbok äntligen on-line i sin helhet för nedladdning från dokumentbanken:

Träningarna i boken bygger på övningar från Kanada och Finland kompletterade med egna ringette-erfarenheter.

Materialet har översatts och bearbetats av våra egna erfarna ringettespelare och tränare. Dokumentet gavs ursprungligen ut i pappersform, men har här i några detaljer anpassats för distribution via ringetteförbundets hemsida.

Dokumentet innehåller övningar för alla nivåer och är uppdelad i olika avsnitt beroende på vad träningen skall innehålla.

Mycket nöje!