srf2_150

Förbundsmöte 2020

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET,

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 30 juni 2020 kl. 18.00

Plats: Skype

 

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 2 juni 2020.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 9 juni 2020.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 14 juni 2020.

On-line länk distribueras till föreningarna före mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: Thomas Käck, thomas.kack60@gmail.com, 070-514 53 32