fusion-medical-animation-rnr8D3FNUNY-unsplash

Uppdatering Riktlinjer Corona

Svenska Ringetteförbundet har den 9/2 2021 uppdaterat riktinjerna rörande Corona i nedanstående dokument. Uppdateringarna berör bland annat träningar och ”enstaka matcher”.

Här följer information från FHM angående idrotts- och träningsanläggningar, gällande från den 25/1 2021.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/