Kategori: Förbundsinfo

1562224

Riktinjer för pojkar och män

Svenska Ringette-förbundet i samråd med medlemsföreningarna tagit fram riktinjer för pojkar och män i svensk ringette.

”Svenska Ringette-förbundet vill värna om ringettens tjej-centrerade inriktning för de som av olika skäl föredrar detta. Det betyder inte att vi inte tillåter pojkar och män att träna och spela, men vi vill förtydliga under vilka former det sker. Vi hoppas att ringette i framtiden kan växa att även stödja även pojk-centrerade och mixade miljöer för att passa alla.”

Riktlinjerna finns att läsa i sin helhet i följande dokument:

 

srf2_150

Förbundsmöte 2021

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET,

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 15 juni 2021 kl. 19.00

Plats: On-line möte via Teams

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2021.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 25 maj 2021.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 1 juni 2021.

On-line länk distribueras till föreningarna före mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: info@sweringette.se

Seriespel och SM inställt

Svenska Ringetteförbundet fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer kring pandemin. Efter regeringens senaste pressträff den 18 mars står det klart att de tidigare restriktionerna förlängs, vilket bland annat innebär att något matchspel inte är möjligt.

Förbundet har, som alla andra, haft en förhoppning om att det allmänna läget med restriktioner snart ska komma att lätta och därför hållit möjligheten öppen att återuppta delar av seriespelet och att kunna genomföra ett senarelagt SM.

I och med att det dock i nuläget inte finns några lättnader att förhålla sig till har därför ringetteförbundets styrelse beslutat att definitivt ställa in allt fortsatt seriespel för säsongen 2020/2021 samt SM 2021. Detta gäller för samtliga åldersgrupper.

Om situationen ändras och klubbarna ställer sig positiva till det, finns fortfarande tanken att kunna genomföra några vänskapsmatcher innan vi lägger denna speciella ringettesäsong till handlingarna.

/Styrelsen

Uppdatering Corona 1/3

Svenska Ringetteförbundet har den 1/3 2021 uppdaterat riktinjerna rörande Corona i nedanstående dokument. Uppdateringarna innebär att ”enstaka matcher” tills vidare inte kommer att genomföras.


Här följer information från FHM angående idrotts- och träningsanläggningar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

fusion-medical-animation-rnr8D3FNUNY-unsplash

Uppdatering Riktlinjer Corona

Svenska Ringetteförbundet har den 9/2 2021 uppdaterat riktinjerna rörande Corona i nedanstående dokument. Uppdateringarna berör bland annat träningar och ”enstaka matcher”.

Här följer information från FHM angående idrotts- och träningsanläggningar, gällande från den 25/1 2021.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

martin-sanchez-VhjsGKMefkk-unsplash

Uppdaterade restriktioner

Svenska Ringetteförbundet fortsätter att följa Folkhälsomyndigetens råd samt regionens och kommunernas åtgärder för att minska den pågående smittspridningen. Detta innebär bland annat att seriespelet i detta skede skjuts upp till och med den 24:e januari. Följande matchtillfällen berörs:

DatumLagTid/ResultatSeriePlats
Ulriksdal D
Sollentuna RC D
DamUlriksdals IP
TigerSollentunavallen
Sollentuna RC U
Ulriksdal U
UngdomSollentunavallen
Ulriksdal J
Sollentuna RC J
JuniorUlriksdals IP
Sollentuna RC F
Ulriksdal F
MiniorSollentunavallen

 

 

 

 

 

Corona Virus In Red Background - Microbiology And Virology Concept - 3d Rendering

Inga matcher före nyår

Svenska Ringetteförbundet har beslutat att skjuta upp alla återstående matcher fram till 31 december 2020.

Detta berör följande matcher:

D03 SRC - USK Senior 14 December
F03 SRC - USK Minior 17 December

 

 

closed-due-to-coronavirus-picjumbo-com

Restriktionerna förlängs

Med anledning av att de skärpta allmänna råd som sedan tidigare gäller i Stockholms län förlängts, kommer även Svenska Ringetteförbundets restriktioner att förlängas fram till och med den 13 December.

Restriktionerna gällande ringetteverksamheten finns samlade i följande dokument, vars giltighet alltså härmed också förlängs till och med samma datum.

Följande matcher skjuts upp:

U01 USK - SRC Ungdom 21 November
U02 SRC - USK Ungdom 24 November
F02 USK - SRC Minior 5 December
J03 SRC - USK Junior 11 December
U03 USK - SRC Ungdom 12 December
T01 Tigerligan       12 December

Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut: https://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

fusion-medical-animation-rnr8D3FNUNY-unsplash

Utökade restriktioner för Covid-19

Svenska Ringetteförbundet har i följande dokument samlat utökade restriktioner relaterat till Covid-19. Dessa gäller i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fram till och med 19 November 2020.

fusion-medical-animation-rnr8D3FNUNY-unsplash

Riktlinjer Corona/Covid-19

Svenska Ringetteförbundet har tagit fram riktlinjer för sportslig verksamhet för Ringette gällande Corona.

Riktlinjerna finns att läsa i sin helhet i följande dokument:

Specifikt för publik står att läsa:

Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar Svenska Ringetteförbundet:

  1. Antal spelare + ledare + publik max uppgår till 50 personer i samband med träning, match eller annan aktivitet inom Ringette.
  2. Endast aktiva och nödvändiga funktionärer medverkar vid aktiviteter. Publik och besökare vistas på läktare.
  3. Publik och besökare håller avstånd på 2m mellan varandra.
  4. Eventuella hårdare regler från Ishall har företräde, tex att publik och andra besökare inte är tillåtna.