Kategori: Kallelse

srf2_150

Förbundsmöte 2021

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET,

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 15 juni 2021 kl. 19.00

Plats: On-line möte via Teams

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2021.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 25 maj 2021.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 1 juni 2021.

On-line länk distribueras till föreningarna före mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: info@sweringette.se

srf2_150

Förbundsmöte 2020

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET,

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 30 juni 2020 kl. 18.00

Plats: Skype

 

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 2 juni 2020.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 9 juni 2020.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 14 juni 2020.

On-line länk distribueras till föreningarna före mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: Thomas Käck, thomas.kack60@gmail.com, 070-514 53 32

srf2_150

Förbundsmöte 2019

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET
KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 4 juni 2019 kl 19.00
Plats: Ritorp (konferensrum hall 1)

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2019.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 21 maj 2019.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 21 maj 2019.

Varmt välkomna!
Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: Susanne Rymell, susanne.rymell@gmail.com, 070-762 52 14

srf2_150

Kallelse till förbundsmöte

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Torsdag 8 juni 2017 kl 19.00

Plats: Ritorp

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2017.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 18 maj 2017.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 25 maj 2017.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

 

Kontakt: Susanne Rymell, susanne.rymell@gmail.com, 070-762 52 14