srf_banner

Förbund

Historik

Ringette har spelats sedan 1980 med start i Ulriksdals SK.

Svenska Ringetteförbundet bildades 1994 och har sedan dess varje säsong ordnat seriespel.

Förbundet har också arrangerat VM i ringette 1996 och 2004.

2003 blev Svenska Ringetteförbundet invald som associerad medlem i RF, Riksidrottsförbundet.

Svenska Ringetteförbundets övergripande mål:

Förbundsstyrelsen skall verka för att Ringette utvecklas och sprids inom Sverige samt gentemot utlandet tillvarata förbundets intressen och företräda Svensk Ringette.

I den satsningen ingår att

  • göra ringette mer känd genom spridning av information om sporten till allmänheten via skolor och föreningar
  • ha en lättillgänglig information på vår hemsida
  • ha ett fungerande seriespel på alla nivåer
  • få fler föreningar att starta ringette
  • kunna erbjuda utbildningar för ledare, tränare, domare och funktionärer
  • ha ett landslag som representerar svensk ringette och fungerar som förebilder för barn och ungdomar

Vidare mål är att stärka sporten kvalitativt för att på sikt nå till samma nivå som i Kanada och Finland.