3117271

Starta lag

Här finns information både till dig som funderar på att starta ringette i den idrottsförening du tillhör och till dig som inte tillhör någon förening.

Stöd från föreningen
En förutsättning för att kunna starta ringette är förstås att idrottsföreningen ser positivt på att få in en sport till i sin verksamhet. Av naturliga skäl kan det vara svårt att direkt se det positiva i något som man knappt vet vad det är, och aldrig tidigare har prövat. Det kan också vara svårt att se något positivt i att ännu fler ska konkurrera om istider, material och andra resurser.

Men låt inte detta sätta stopp för era idéer! Ge istället de nya tankarna lite tid att slå rot. Förbered er ordentligt så att ni vet vad ni vill och förankra idéerna bland så många som möjligt. Här kommer några förslag på sådant som kan vara som är bra att tänka på:

  • Engagera fler personer i planeringen och förberedelserna. En ensam eldsjäl kan göra jättemycket, men kommer inte att orka hur länge som helst.
  • Fundera över hur ni vill organisera er.
  • Tänk igenom hur många istider ni vill ha, hur många ledare ni har, vilken utrustning ni behöver, hur ni ska locka spelare m.m. Vår erfarenhet är att det är klokt att börja med att starta ett lag. Om det finns eldsjälar och stöd i föreningen växer verksamheten med tiden, och fler lag bildas automatiskt.
  • Skapa kontakter med fritidsförvaltningen och de kommunala politikerna. Lyft fram det positiva med verksamheten så att kommunen, både tjänstemän och politiker ser mer än bara sporten ringette, dvs. också den sociala dimensionen av en tjejidrott. Det är faktiskt ett kommunalt ansvar att satsa på tjejerna. Tänk på att ni kan ha stor nytta av att ha ”kommunen i ryggen” när ni ska söka stöd för era idéer hos t.ex. idrottsföreningens styrelse.
  • Ta reda på vilka bidrag ni kan få.
  • Ta kontakt med företag som kan vara intresserade av att stödja tjejidrott.
  • Se till att få så mycket hjälp ni kan av Svenska Ringetteförbundet.
  • Ordna ett möte med idrottsföreningens/sektionens styrelse och be att få komma och presentera era idéer. Skapa en nyfikenhet hos styrelsen kring vad ringetten kan tillföra. Lyft fram det positiva med tjejverksamhet så att styrelsen ser ringetten som en möjlighet, inte som ett hot.
  • Informera fritidsförvaltningen om era planer och ert samarbete med idrottsföreningen. Kanske kan de hjälpa till på något sätt.